- Vi er et spesialisert innholdsbyrå for Legemiddelbransjen.

Innhold og historier som treffer

Partnerstudio er HealthTalk sitt innholdsbyrå. Gjennom kreative konsepter, visuell historiefortelling og bred dekning mot viktige målgrupper, skaper vi effekt for kundene våre.

HealthTalk Partnerstudio

Våre produksjoner